Port A
Avesta
-1°C

Kartongfabrikens

Pensionärsförening

Grundad 1992-03-17

Info om den fortsatta verksamheten

i föreningen 2020 

Inga medlemsmöten 2020 som det ser ut nu.

Styrelsen fortsätter med sina möten,

lkommen till

KARTONGFABRIKENS  PENSIONÄRSFÖRENING


Har Du slutat jobba – härligt hoppas vi då kan du göra vad du vill med din tid.

Hur man väljer att forma sitt nya liv är ju högst personligt, dock är den sociala kontakten med arbetskamrater, efter kanske ett långt arbetsliv, viktig – här kan vi tillsammans skapa trevliga stunder. Alla är välkomna som medlemmar och som medlem kan du alltid komma med idéer och synpunkter till oss.

 


Läs Mer

Funktionärer


Tecknet på att en förening är livskraftig är att man förnyar sig, och att nya medlemmar engagerar sig i föreningsarbetet.


Det är medlemmarnas närvaro och deltagande i möten och aktiviteter, som är föreningens största tillgång. Stor anslutning skapar trivsel och gemenskap. Styrelsearbetet är mycket trevligt och givande samt ger många vänner.

Läsvärt


Nyheter från när och fjärran

Det som berör och är av intresse.

 

Checklista brandsäkerhet.  .

Är Du skyddad på nätet

 

Kartongfabrikens Pensionärsförening e-post: info@kfpf.se