Förening
Avesta
-1°C

Kartongfabrikens Pensionärsförening

Bildad

1992

Organisationsnummer

802431-1287

Adress

Bruksvägen 13

Postadress

774 97 Fors

Telefon

0226 30436

Mobil

070-399 50 90

E - post

Bankgiro

689 - 8092

FUNKTIONÄRER

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Göte Sandkvist

Anita Åhman

Eva Olsson

Hans-Erik Olivemark v.ordf

Tommy Eriksson v.kassör

Agneta Jansson v.sekr


Styrelseledamot

Resekommitte

Revisorer

Valberedning

Eje Ögren

Leif Ekström

Annkatrin Forsling

Håkan Andersson

Kerstin Fallhagen Andersson

Rune Engström

Maj Kammarbo

Stig Skalberg

Jan Bergkvist

Åke Kumlegård

Agneta Engström  suppl

Leif Andersson

MÖTESTIDER 2021

Styrelsemöten kl.10:15

Årsmöte kl.15:30

Medlemsmöten kl.15:30

Germundsgården

Arken

Arken

13 Januari

3 Februari


17 Februari


10 Mars

31 Mars


21 April

18 Augusti


8 September

13 Oktober + valberedningen


3 November

KONTAKT

Kartongfabrikens Pensionärsförening

 
 
 
 
 

Kartongfabrikens Pensionärsförening e-post: info@kfpf.se